Samenvatting

Motivation lies at the core of human behavior. It explains why we do what we do. With this thesis, we seek an explanation for the beneficial influence of leadership, corporate purpose, and values ​​on employee engagement through motivation. Engaged employees derive energy from their work, are dedicated, and display higher psychological well-being and performance. Our research identifies motivation as an underlying mechanism linking leadership with positive outcomes. Leadership at the service of motivation boosts engagement and serves the need for self-determination and meaning. A corporate purpose embracing all stakeholders instead of just the shareholders positively affects motivation and engagement; Employees identify with an inspiring mission and vision. Corporate values ​​aimed at contributing to a better world reinforce this even further, as does a work environment with room for personal and professional growth. We have empirically tested these principles in three studies. A fourth tested leadership and motivation in an intervention study. Navigating motivation at work supports employees to flourish, develop, and find significance.

Motivatie verklaart veel van menselijk gedrag. Het legt uit waarom we doen wat we doen. Met dit proefschrift zoeken we een verklaring voor de invloed van leiderschap, bedrijfsdoelen en -waarden op de bevlogenheid van medewerkers door middel van motivatie. Bevlogen medewerkers halen energie uit hun werk, zijn toegewijd, vertonen een hoger psychologisch welzijn en presteren beter. Ons onderzoek identificeert motivatie als een onderliggend mechanisme dat leiderschap koppelt aan positieve resultaten. Leiderschap dat zich ten dienste stelt van motivatie stimuleert bevlogenheid en vervult de behoefte aan zelfbeschikking en betekenisgeving van medewerkers. Een bedrijfsdoel dat alle belanghebbenden omvat in plaats van alleen de aandeelhouders, heeft een positieve invloed op motivatie en bevlogenheid; Medewerkers identificeren zich met een inspirerende missie en visie. Bedrijfswaarden die willen bijdragen aan een betere wereld versterken dit nog eens extra, net als een werkomgeving met ruimte voor persoonlijke en professionele groei. Deze principes zijn empirisch getest in drie onderzoeken. Een vierde studie testte leiderschap en motivatie in een leiderschapsinterventie. Varen op werkmotivatie laat medewerkers floreren, ondersteunt hun groei en ontwikkeling en vergroot het gevoel van betekenisgeving.